Szervezetállítás
  "Kevésbé fáradságos megoldani a problémákat, mint együtt élni velük."
  (Pierre Teilhard de Chardin)
   
  • Bonyolult döntési helyzetben van?
  • Szeretné megtudni, ki a gyenge láncszem a vállalati hierarchiában?
  • Érdekli, hogy tudná megszerezni a maximális piaci részesedést?
  • Gondja van a munkatársakkal,- beszállítókkal vagy az értékesítéssel?
  • Belső szervezeti konfliktusok, kommunikációs zavarok vannak?
  • Rá kíván látni a felmerült problémák okaira és megoldási lehetőségeire?
  • Minden, a szervezettel kapcsolatos kérdésben hatékony segítséget nyújt a szervezetállítás módszere.

  A szervezetállítás olyan tanácsadási és helyzetfeltáró eszköz, mely rámutat a szervezetben jelen levő rendre és rejtett dinamikákra. Feltárja a szervezetben megmutatkozó ki nem mondott törvényszerűségeket, kapcsolatokat, motivációkat, tehát jól láthatóvá teszi az aktuális helyzetet, a problémát.

  Szervezetet, rendszert képez minden emberek alkotta csoport, annak formájától, státuszától függetlenül. /vállalat, vállalkozás, cég, team, intézmények, iskolák, család, - annak különböző szintjei, generációi, - nemzet, nép, egyesület, párt stb... /  Ezen rendszerek tagjai egyidejűleg más  rendszerekhez is tartoznak, így bonyolult kölcsönhatások működnek. Minden rendszer célja a fennmaradás és a stabilitás, azonban ha a rendszer sérül bármelyik pontján,- kapcsolódási helyén, akkor hibát jelez, megjelenik a probléma, vagy  egyszerűen csak szükségét érezzük a változtatásnak, és a döntésünk előkészítéséhez van szükség szakavatott segítségre. A téma/probléma feltárása során ráláthatunk az okokra, körülményekre, majd a megoldási lehetőségek közül kiválaszthatjuk a legmegfelelőbbet.

   

   
  Bert Hellinger családállítás módszerén alapul a szervezetállítás módszere. A továbbfejlesztés Matthias Varga von Kibéd, Insa Sparrer, és Günthard Weber  nevéhez köthető.  Milton Erickson, Virginia Satyr, Moreno, Bertold Ulsamer munkásságának köszönhetően alkalmazzuk jelen formájában.


  Alkalmazási területek:


  Alapvetően tehát két alkalmazási terület különíthető el, a rendszerhibákra és azok megoldási lehetőségeire való rávilágítás ill. a döntési helyzetekben való segítség nyújtás.


  - Cégek, vállalkozások, teamek, csoportok működési mechanizmusának feltárása,

  - a szervezetekben/rendszerekben résztvevők viszonyainak leképezése,
  - az aktuális állapot feltárása, a gyökér okok feltérképezése,
  - a Megrendelő által felvetett lehetséges változtatások hatásainak felmérése,
  - a szervezetállítás során felmerülő változtatási lehetőségek hatásainak felmérése.

  Néhány konkrét példa:

  • Csapatépítésként is kiválóan alkalmas lehet ez a módszer, amennyiben belső emberekkel un. fedett állítás formájában történik.
  • a szervezet belső erőforrásainak, rejtett erőtartalékainak feltárása,a szervezet feladatainak, céljainak felülvizsgálata
  • belső szervezeti átalakítások várható hatásainak vizsgálata
  • új projekt indítása, új ötletek életképességének vizsgálata
  • új fejlődési utak megjelenésének elősegítése
  • új termék bevezetése
  • értékesítési nehézségek,vevőkkel való feszültségek- vezetési nehézségek
  • ki lenne a megfelelő vezető?
  • munkatársak kiválasztása, beillesztése, elbocsájtása
  • magas fluktuáció oka
  • piaci részesedés vizsgálata
  • konkurencia harc
  • nehéz, bonyolult döntési helyzetek

   

  Miért egyre népszerűbb ez a módszer?

  - mert rendkívül gyors
  - kiemelkedően hatékony
  - olyan összefüggéseket mutat, amelyeket addig nem ismert fel
  - nincs vezetői presztízsveszteség, megőrizhető a diszkréció
  - széleskörű felhasználás - coaching, tréning és más módszerek támogatására is alkalmas